skip to Main Content

Opplæringskontoret er et flerfaglig lærlingekontor som eies og drives av våre medlemsbedrifter. Kontoret bistår bedriftene i rekruttering og formidling av lærlinger.

Kontakt Opplæringskontoret Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes

Back To Top